Övrigt – GDPR

GDPR (General Data Protection Regualation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser.

För oss på Birkagross har det alltid varit viktigt att skydda din personliga integritet och välkomnar därför GDPR som ersätter svenska PU (Personuppgiftslagen).

Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. För at uppfylla dessa krav och att säkerställa att vi kan fortsätta leverera kreativa och inspirationsfulla event på bästa sätt har Birkagross uppdaterat sin integritetspolicy.

Du behöver inte göra någonting utan kommer fortsätta finnas med i vårt nätverk, då vi tror att du har ett fortsatt intresse för våra event.

Vi vill dock att du ska veta att du närsomhelst kan kontakta oss om du vill se dina uppgifter eller vill ha dem raderade. Vår förhoppning är naturligtvis att vi ska ha en fortsatt relation då vi är övertygade om att det är till glädje för oss båda.

Om du inte önskar mer information runt våra kommande event så kan du naturligtvis avregistrera dig med ett mail till oss om det.

Läs vår integritetspolicy:

Dina personuppgifter-Vad vi sparar och varför
De uppgifter vi har om dig är de uppgifter du lämnar när du anmäler dig till våra event är namn, e-postadress och telefonnummer (för de som lämnat detta), vilka vi använder i vår kontakt endast med dig som enskild person.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Personuppgifterna sparas under den tid vi arrangerar event, för mailutskick eller tävlingar, eller om du själv önskar annat.

Så skyddar vi dina uppgifter
När du lämnar dina uppgifter till oss ska du alltid kunna vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Informationen lagras i en enskild databas skild från internet men du som kund kan alltid vara lugn med att om ett eventuellt dataintrång (som är väldigt sällsynt) kommer du självklart bli informerad.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att närsomhelst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och veta i vilket syfte personuppgifterna används. Skulle du inte vara enig med det har du rätt till att göra invändningar samt att ta tillbaka ditt samtycke.